Vill kommunen strypa bowlingens utveckling i Lidköping?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Thomas Kühnel

Bakgrund: Föreningen Lidköpings Bowlingallians bildades år 2014 som en allians av tidigare tolv enskilda bowlingklubbar i Lidköping.

Vårt syfte med bildandet av en allians var att få fram en organisation som på ett gemensamt och kraftfullare sätt kunde stärka utvecklingen av bowlingverksamheten i Lidköping.

Ett av de övergripande målen för alliansen är att verka för att föreningens klubbar, med tillsammans över 600 medlemmar, har en väl fungerande bowlingverksamhet i Lidköping samt att få fler att spela bowling. Styrelsen har prioriterat pensionärer och ungdomar som viktiga målgrupper vid rekrytering av nya bowlingspelare.

De satsningar som vi hittills gjort har i första hand resulterat i en kraftig ökning av nya medlemmar i pensionärsgrupperna.

Föreningsbidrag: Under många år, minst 15 år, erhöll Lidköpings bowlinghall årligen ca 450 000 kr av Lidköpings kommun. Efter att Lidköpings Bowlingallians bildades år 2014 gick bidraget till föreningen i stället för direkt till bowlinghallen.

När vi i styrelsen förhandlade med kommunen utgick vi ifrån att bidraget även i fortsättningen skulle ligga på ca 450 000 kr. Utan någon förvarning kom i mitten av december 2014 ett beslut att Alliansen fått endast 250 000 kr. Bowlingverksamheten tappade därmed 200 000 kr i bidrag. Vid senaste beskedet för 2019 minskade beloppet ner till 200 000 kr. Vi var en av få föreningar som fick en sänkning av föreningsbidraget.

Nya regler: Kommunstyrelsen har inför år 2020 fattat beslut om en ny modell för föreningsbidrag.

Alliansens medlemsklubbar fick den 28 augusti information av Maria Hedén Sturesson, Lidköpings fritidschef och Roger Ahlén, ordförande i kultur & fritid. Enligt beslutet är två grupper, barn och ungdomar samt publik verksamhet, prioriterade.

Under mötet konstaterade elva klubbar av tolv att de blir utan bidrag. Den bowlingklubb i alliansen som har barn och ungdomar (upp till 25 år) som medlemmar kan söka bidrag.

Det betyder att bidraget till bowlingen på några år gått från 450 000 kr till nästan 0 kr år 2022.

Att satsa på barn och ungdomar är helt ok men man får inte glömma av andra viktiga målgrupper som alla bowlare varav många är pensionärer. Att i stort sett hela bowlingen, cirka 600 personer, blir utan bidrag är inte acceptabelt. Hur kan man godkänna nya regler som nästan helt utesluter en hel idrottsgren?

Vad de nya reglerna för föreningsbidrag får för konsekvenser för bowlingen i Lidköping är idag svårt att överblicka. Men med ökade kostnader i en redan dyr sport finns risk för att många slutar och att den positiva ökningen av bowlingspelare kommer att avta.

Den 2 juni skrev undertecknad ett brev till ordförande i kultur & fritid med kopia till kommunstyrelsens ordf och informerade om vad de nya reglerna kunde få för konsekvenser. Svar på dessa skrivelser har fortfarande inte besvarats. Det visar på hur lite man bryr sig om vad cirka 600 bowlare tycker.

Det borde gå att hitta en lösning så att även bowlingklubbarna kan erhålla ett hyggligt bidrag.

Som vi ser det kan det enkelt åtgärdas genom att godkänna lokalkostnaderna även för föreningar som hyr i privatägda lokaler.

Styrelsen för Lidköpings Bowlingallians

Berndt Gustafsson, ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.