Pär Johnson: Farligt när debatten snedvrids

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Pär Johnson (L).
Foto: Anneli Malm

Svar direkt till Gunnar Midhagen.

Först och främst så har jag inte anklagat sjukhusets försvarare för att inte hålla sig till fakta läs gärna min insändare en gång till.

När det gäller övertalighet är det ingen hemlighet att antalet anställda på sjukhuset (hela SkaS) skall minska. Men det löses förhoppningsvis av det anställningsstopp som råder sedan första juli.

När det gäller omställning till mer nära vård är det inget som SkaS eller Västra Götalandsregionen hittat på det är som jag nämner något som bland annat Sveriges kommuner och landsting påtalat vikten av att göra. Detta för att klara av både en vård som utvecklas samt att vi blir allt fler och får allt fler friska år i våra liv. Googla gärna på detta så finns det mängder av fakta kring omställningen av vården.

Förstår att det inte är helt lätt att hålla koll på vårdplatsgenomgångar som görs på alla fyra sjukhusorter och övriga sjukhus i regionen. När det gäller till exempel medicinplatser i Falköping som du nämner inte ses över då det är precis som du nämner problem med bland annat behov av transporter mellan Falköping och Skövde. Men det är inte så att det inte finns förslag på förändring av detta. Det är till och med så att det redan finns färdiga förslag på att förändra dessa men detta gick inte igenom i styrelsen. Detta har bland annat chefläkaren på SkaS nämnt även i NLT. I Lidköping hörs däremot inte mycket gällande de utredningar som görs i de andra kommunerna och givetvis det omvända. Vill även åter nämna att de utredningsuppdrag som styrelsen beställt är något som därmed berör alla sjukhusorter och avdelningar det vill säga inte som du nämner något som enbart skulle riktas mot Lidköping. Det är just detta som jag menar blir en fara när debatten blir snedvriden. Jag träffar tyvärr på medborgare som tror att sjukhuset som helhet skall läggas ned och man upplever en stor stress och oro tack vare detta. Utredningarna är heller inte till för att försämra vården utan för att se var det finns möjligheter till effektiviseringar och kostnadsbesparingar i till exempel bemanningspersonal. Låt oss se vad utredningarna kommer fram till och vad som blir konkreta förslag till styrelsen. Jag har påtalat många gånger att det finns inga planer eller beställningar annat än att sjukhuset i Lidköping fortsatt skall vara ett stort och starkt sjukhus med akutverksamhet och det är med i det pågående arbetet.

Pär Johnson, ordförande Skaraborgs sjukhus

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.