En kommunledning i förfall

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Sören Turesson

Lidköpings kommun har under lång tid stångats med problem att hitta kompetent ledningspersonal. Detta har visat sig vara ett långt större problem än att ”vissa nyckelpersoner råkat säga upp sig”.

Kommunen har tydliga problem med en kultur där kompetensbrist hos vissa chefer och avdelningar skall blundas för och skyddas, till varje pris.

Denna kompetensbrist visar sig återkommande här och var bland annat inom samhällsbyggnad. Askeslätt är ett område, Sjölunda ett annat men även Kartåsens industriområde har fått smaka på detta fenomen.

I andra förvaltningar slutar personalen, personal mobbas av chefer och blir utlösta av kommunen osv, osv.

Vid rekrytering av nya chefer tas inte kompetens och erfarenhet med som en tillräckligt viktig del! Lojalitet mot kulturen är viktigare! Detta är verkligheten i Lidköpings kommun idag.

Vad händer då i Lidköping just nu?

Inom samhällsbyggnad, en av förvaltningarna med de största problemen, finns det förslag på en organisationsförändring, avdelningen park-gata skall flyttas från samhällsbyggnad till intern service. Frågar du styrande vänstermajoritet finns det säkert massor av bra anledningar till detta men frågar du personal i kommunen med insyn och känsla för samhällsekonomi kan de berätta att förslaget är lika intelligent som att byta logga på sjukhuset. Synergieffekterna kommer att utebli och kostnadsbesparingarna likaså. Att förlägga en avdelning som sysslar med snöröjning, grävning, stensättning och framtagning av bostadsområden tillsammans med avdelningar som kost och städ...

Till saken hör givetvis att intern service har fastighetsunderhåll och de likt park-gata båda sysslar med gräsklippning...!

Vi har en annan utförarförvaltning i kommunen, teknisk service, de arbetar tätt tillsammans med park-gata och är beroende av deras tjänster liksom park-gata är beroende av både elnät, VA och bredband som alla ligger under teknisk service. Om man skall flytta någon avdelning och verkligen få någon synergieffekt är det till teknisk service park-gata borde flyttas. Vad är då problemet med detta, varför kommer inte detta förslag upp på bordet? Svaret är kulturen. Förvaltningarna har en väldigt olik syn på transparens och öppenhet. Problemen som finns skulle bli för tydliga. Man skulle bli tvingad att ta i ett problem man så länge hävdat inte finns!

Varför är det då så svårt att hitta kompetent personal till ledande positioner i kommunen?

Svaret är väldigt enkelt, personer på ledande positioner drivs av två saker, en bra lön är det ena men oftare är det resultatet som är drivkraften. Att forcera, prestera, övervinna problem, gå i mål och starta nya projekt. Kan man inte göra det i Lidköpings kommun då? Svaret är nej, inte i den takten, problemen skall ältas till leda innan de tas omhand. Den rådande och styrande kulturen har inte utrymme för folk med den drivkraften, dessa personer skulle bara ytterligare sätta fingret på problemet.

Vad kan man då göra undrar givetvis den nyfikne?

De som förstår problemet har redan svaret på frågan, övriga kommer troligtvis aldrig att förstå.

Tomas Persson SD

Ledamot i samhällsbyggnad, teknisk service samt kommunfullmäktige i Lidköping

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.