Så vill Vänsterpartiet rädda Falkängen

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Thomas Kühnel

I måndagens tidning förra veckan kunde vi läsa att Falkängens hantverksförening överväger att lämna Hällekis och söka lokaler i annan kommun. Tidigare har vandrarhemmets ägare meddelat att hon drar sig ur. När Götenes kommunalråd kommenterar detta i NLT gör hon sig skyldig till exakt den obeslutsamhet och oförutsägbarhet om framtiden som är själva orsaken till att verksamheten nu håller på att falla ihop. Därmed fortsätter hon och kommunledningen samma destruktiva linje som när kommunstyrelsen röstade ner Vänsterpartiets förslag att detaljplanlägga området för besöksnäring, att skjuta upp remissvaret till länsstyrelsen om K-märkning och att man ens tagit upp till behandling ett bud på att köpa anläggningen till underpris, trots att den inte ens varit ute till försäljning. Att detta får alla inblandade aktörer att tveka inför framtiden är självklart.

Kommunalrådet menar också att de välbehövliga renoveringarna är för dyra och att de måste finansieras med högre hyror för Falkängens aktörer.

För det första är det kommunledningens och även tidigare kommunledningars ansvar att underhållet släpar.

För det andra är det inte rimligt att hantverkarna själva ska bekosta kommunens kulturvärden.

För det tredje har kommunen inte ens försökt få tillgång till den statliga medfinansiering som blir möjlig genom en kulturminnesförklaring av området.

Kommunalrådet anser inte att kommunen har råd att renovera Falkängen men hon anser tydligen att Götene kommun och dess näringar har råd att förlora 60 000 besökare och 7 000 gästnätter per år som ger underlag för lokal service och infrastruktur som även gör Hällekis attraktiv som bostadsort.

Vi i Vänsterpartiet har tidigare presenterat vårt förslag om att stärka Falkängen som kulturmiljö, besöksmål och centrum för turismen på Kinnekulle och Vänerkusten med bland annat en ordentlig turistinformation. Susanne Andersson däremot vill öka osäkerheten genom att nu starta en oviss politisk process som för länge sedan borde varit avgjord.

Magnus Ekblad, ordförande Vänsterpartiet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.