Skolan lyfter Vara kommun

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Fuse

För att lyckas med ett mål måste man ha en tidsbestämd plan och det behövs förutsättningar för att kunna nå målet med bästa resultat. Målet för mig personligen är att Vara kommuns skolor inte ska vara bra utan bäst. En riktigt bra skola representerar oss och blir ett levande varumärke för kommunen.

Sedan senaste kommunalvalet 2018 sitter jag som ordinarie ledamot i bildningsnämnden för vårt parti Hela Vara Kommuns Bästa. Vi i nämnden har lyckats känna varandra bra och har fått möjlighet att bland annat träffa rektorer med flera. Nämnden har under våren efter drygt 15 års kämpande från invånarna tagit beslutet om att renovera och bygga ut Tråvad och Larvs skolor och nu väntar vi på spaden i marken.

Men det här räcker inte, vi måste bestämma den fortsatta grunden för Vara kommuns unika skolor. Vi ska bevara skolorna som finns oberoende på om de är små eller stora, vare sig i Vara tätort eller i alla andra delar av kommunen. Skolan ska prioriteras som nummer 1.

Vara kommun behöver växa kontrollerat och få fler skattebetalare för att utvecklas på lång sikt. För mig är bästa skolan den bästa reklamen och därigenom attraherar vi många barnfamiljer exempelvis från större städer där det kan vara en mycket stressig och stökig miljö. Många föredrar att flytta till mindre kommuner där det finns ett lugnt och tryggt samhälle med en bättre skol- och livskvalitet för sina barn.

Jag tror att många företagare i kommunen kommer att uppskatta insatsen av en bättre skola som medför nya inflyttande vilket i sin tur leder till mer arbetskraft i alla kategorier. I vår kommun har vi mycket avancerad industriproduktion och detta tillsammans med att övriga arbetslivet förutspås att kräva högre utbildningsnivå för att möte morgondagens konkurrens på marknaden. För att tillgodose denna utmaning behöver vi fler som utbildar sig vidare efter gymnasiet.

För att nå målet om den bästa skolan går det inte att kräva underverk av rektorer och lärare samtidigt som man reducerar deras budget, det är de som är grundstenen i skolverksamheten. Skolan ska inte vara en jobbig och stressig miljö. Alla ska kunna få den hjälp de behöver vare sig det är rektor, lärare eller elever. Det måste hittas och testas lösningar som kan ge alla den bästa miljön för utlärande och ny kunskap. Då undviker vi det skrämmande resultatet vi har idag om att över 20 procent av högstadieeleverna inte har godkänd behörighet inför gymnasiet.

Ingen människa blir glad av ett dåligt resultat av sitt arbete. Vi ska lära oss lyssna mer på lärare och deras behov istället för att sätta krav på nedskärning av resurser. Problemen i skolan löser sig inte med nya titlar eller chefer. Det behövs en insats från elevernas klassrum och arbetsmiljö och upp till rektorn, inte tvärtom.

Det är dags för alla inom bildningsförvaltningen i Vara kommun att tillsammans och på riktigt ta tag i problemen - för en mattebok löser inte sina egna problem.

Jag kommer fortsätta sträva efter att våra skolor ska bli de bästa.

Camille Maamari, HVKB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.