Hur mycket skärmtid får barnen i skolan?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Oscar Walldén

Nyligen kom WHO med rekommendationer för skärmtider gällande barn. Barn mellan 0-2 år bör inte ha någon skärmtid alls och barn mellan 2-5 år bör inte ha mer än en timma skärmtid per dag.

Jag är förälder till barn som går på förskolan i Lidköpings kommun. Min erfarenhet är att barn på vår förskola, och andras, regelbundet ser på TV under vilan, tidigare morgnar och ibland även eftermiddagar. För att det är mysigt, för att tänka på annat när man är ledsen för att mamma/pappa har lämnat en eller för att slappna av. Vet även att det förekommer att barnen sitter och "slötittar" på Youtube-klipp. Att man använder surfplatta/TV på förskolan för att det har ett pedagogiskt syfte har jag inga synpunkter på. Men något säger mig att den mesta skärmtiden på vissa förskolor inte har med pedagogik att göra.

Min fråga till politiker och personal inom barn- och skola är om ni inom förvaltningen kommer att inspireras av WHO:s rekommendationer, samt om det finns riktlinjer för hur TV och surfplattor ska användas av våra förskolebarn?

Jag är själv en av de föräldrar som har barn som får se på TV hemma. Jag menar med detta inlägg inte att ansvaret för skärmtid enbart ligger på förskolan, absolut inte. Men jag skulle med lite lättare samvete kunna sätta mig en kväll med mitt barn och se på en film om jag visste att hen inte redan hade spenderat minst 30 minuter framför en skärm på förskolan, utan pedagogiskt syfte. Det jag efterfrågar är svar på ovanstående frågor samt ett gemensamt vuxenansvar för omsorgen av våra barn.

Lidköpingsförälder

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.