• fredag
  10 juli
  17°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 juli
  18°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   2.2 mm
 • söndag
  12 juli
  18°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  13 juli
  20°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Svar om kommunalt underhåll av gator

Insändare
PUBLICERAD:

Park-Gata är en utförarenhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen som sköter kommunens drift och underhåll av gator på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). SBN fördelar och beslutar om enhetens budget.

Park-Gata är väl medvetna om behovet av underhåll och befintlig underhållsskuld och SBN är informerade om läget. Önskescenariot vore självklart en betydligt större budget för att åtgärda underhållsskulden. Dagens budgetnivå innebär inte en minskning av den totala underhållsskulden snarare tvärtom.

Dagens investeringstakt för gatubelysning innebär en förväntad livslängd på varje stolpe på 200 år. Det kan var och en förstå att det inte är rimligt.

Drift och underhåll av gator planeras och prioriteras med fokus på säkerhet. I år har bl a övergångsställen, körriktningspilar, hajtänder och symboler prioriterats för linjemålning. Flera av dessa förutsätter en årlig insats då slitaget är stort. Vädret påverkar förutsättningarna och kan orsaka att jobben fördröjs. Nu är pengarna för 2019 slut.

Det finns ett omfattande behov av asfaltering då underhållsskulden är stor och det påverkar det löpande underhållet. För att råda bot på underhållsskulden för asfalt behövs ett ekonomiskt tillskott på drygt 20 miljoner och därefter en årlig budgetökning på 2 miljoner för att upprätthålla en acceptabel standard. Detta ryms inte inom ramen för park-gatas befintliga budget.

Under min tid som anläggningschef på park-gata har arbetet med att identifiera underhållsbehovet intensifierats och belysts inom organisationen. Underlaget används för prioritering av underhåll och investeringar i infrastruktur.

Daniel Gustafsson, anläggningschef park och gata, Lidköpings kommun, sedan juni 2018

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.