Läkarna på Guldvingen: Därför måste sjukhuset behållas intakt

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Katarina Kresak

Vi har under de senaste veckorna tagit del av ett antal debattartiklar och inlägg på ”Fria ord” rörande sjukhuset i Lidköpings framtid. Samtliga belyser viktiga aspekter avseende de förändringar i organisationen som kan komma att genomföras inom kort. Förutom att instämma i föregående skribenters poänger bland annat avseende de uppenbara fördelarna med tillgång till nära vård för såväl de som vårdas på sjukhuset samt deras anhöriga, det minst sagt förvånande i att börja bryta sönder välbemannade, välfungerande enheter som enligt vår erfarenhet fått täcka upp för motsvarande brist på KSS samt ifrågasättandet av om det verkligen är den ”mest lönsamma” lösningen vill vi ännu en gång uppmärksamma hur det också kommer att påverka vårdcentralerna i närområdet.

Flera av oss har själva flyttat till Lidköping för att göra vår allmäntjänstgöring (AT), mycket tack vare de fina betyg Lidköping år efter år får i den så kallade AT-rankningen (som Mats Sjöberg belyst i sin debattartikel NLT 22/7). Vi har sedan trivts väl och varit väldigt nöjda med den utbildningsmiljö som erbjudits på sjukhuset i Lidköping och på vårdcentralerna i dess närhet. För många av oss har det varit avgörande för beslutet att stanna i staden och fortsätta vår yrkesbana inom sjukvården just här. Som alla vet är läkare i allmänhet och distriktsläkare i synnerhet en bristvara, och således känner även vi en stor oro avseende fortsatt rekrytering till såväl sjukhuset som våra vårdcentraler om neddragningarna på sjukhuset i Lidköping blir så omfattande att det inte längre kan fungera som ett utbildningssjukhus på det sätt som det gör idag. Det är ovanligt att färdiga specialister flyttar till området, vilket gör att vi är väldigt beroende av att AT-läkare kommer till området, trivs och väljer att stanna kvar under sin specialistutbildning och så småningom som färdiga specialister.

Vi upplever också att vi har ett mycket gott samarbete mellan vårdcentralerna och sjukhuset här i Lidköping. Många av läkarna ute på vårdcentralerna har själva arbetat perioder på sjukhuset, vilket gör att vi känner till såväl verksamheten som personalen där likaväl som de känner till oss. Det är alltid enkelt för oss på vårdcentralen att få kontakt med en specialist på sjukhuset i de fall där vi känner att vi vill diskutera kring hur vi bäst går vidare för att hjälpa patienten vi har framför oss. Detta är något vi lätt tar för givet, men som inte alls är självklart på större orter. Det kan verka oväsentligt i sammanhanget, men underlättar definitivt samarbetet kring patienterna, för vilkas bästa vi alla jobbar – var och en på sin plats och med sina specifika kunskaper.

Låt oss behålla det välfungerande sjukhuset i Lidköping intakt – en sällsynt vara i dagens Sjukhussverige, uppbyggt på många års utbildning av områdets doktorer, gedigen erfarenhet bland personalen, oersättlig kontinuitet för områdets patienter och inte minst rekryteringsbas för framtidens distriktsläkare i Skaraborg.

Läkarna på Guldvingens vårdcentral

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.