Varför anses tänderna inte tillhöra kroppen?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Thomas Kühnel

Alla har vi väl våra käpphästar, någonting vi förvånas, förbluffas, förargas eller förfasas över.

Själv har jag aldrig lyckats begripa, varför vår allmänna sjukförsäkring, som vi kan vara tacksamma att omfattas utav, inte inkluderar även basal tandvård. Varför anses inte tänderna höra till kroppen?

För ett besök hos läkare eller sjukgymnast betalar vi blygsamma 100 kr, för ett besök hos sköterska ännu blygsammare 50 kr. Det är en tacknämlig favör vi har genom att, sägs det, vara ett av världens mest skattetyngda folk.

Vad vi betalar för ett tandläkarbesök varierar givetvis, beroende på vilka åtgärder som krävs och vem vi väljer att besöka. Men inte rör det sig om en hundralapp.

Mitt eget senaste besök orsakade en smärre chock. Inte på grund av omild behandling, de tiderna är tack-och-lov ett smärtsamt minne blott, utan på grund av slutnotan, dryga 10 000 kr.

Då rörde det sig dock inte om någon förskönande behandling, hur nu sådan skulle vara möjlig, utan om basala åtgärder, ersättande av lösa plomber i underkäken samt extraktion av en kindtand. (Den sistnämnda åtgärden var för övrigt den minst kostsamma i sammanhanget, visade det sig. Att få alla tänder utdragna vore det billigaste alternativet). I ärlighetens namn ingick i slutsumman även besök hos en tandhygienist, på tandläkarens bestämda inrådan.

Nu tror jag inte alls, att det var något ockerpris jag betalade; det var säkert den gängse taxan. Men ändå! Motsvarande antal besök hos en "vanlig" doktor skulle ha kostat mig 300 kr. Till en sådan har ju alla råd att gå.

Våra styrande tycks avsätta ansenlig tid åt att stifta nya lagar och förordningar, oftast av förbudskaraktär. Du må icke utan polistillstånd utöva musik i offentlig miljö, ej heller i ett anfall av livsglädje dansa på gatan, ej heller anordna spontanloppis på din trottoar. Och du må, framför allt, inte röka, numera ej ens på en uteservering. Som det sistnämnda förbudet sägs ha tillkommit i det ädla syftet att främja folkhälsan må det synas en aning ologiskt att på samma etablissemang tillåta servering av alkoholhaltiga drycker.

När nu alla dessa viktiga spörsmål är avklarade, tänk om våra politiker då kunde avsätta något av sin dyrbara tid till att lagstadga om att sjukförsäkringen även inkluderar tänderna! Det, om något, skulle främja folkhälsan. Misskötta tänder kan faktiskt vara inkörsporten till många andra åkommor i öron, näsa, hals och käkleder.

Som nu är fallet är den bistra sanningen den, att många fattigpensionärer och andra mindre bemedlade personer nödgas att av kostnadsskäl bortprioritera tandläkarbesök. Kariesanfrätta eller tappade gaddar överlever man ju.

Men nog är det väl för skamligt, att man fortfarande i vårt så kallade välfärdsland via någons leende ska kunna sluta sig till var någonstans i taxeringskalendern den personen befinner sig? Förutsatt, förstås, att personen ifråga någonsin ler.

Laila Strandberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.