• idag
  28 sep
  13°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  29 sep
  16°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  30 sep
  16°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Debatt: Skas ledning spelar ett högt spel

Debatt
PUBLICERAD:
Skaraborgs sjukhus i Lidköping.
Foto: Sören Turesson

Sedan många år har vi haft en välfungerande och inte minst vad gäller läkare välbemannad medicinklinik vid sjukhuset i Lidköping.

Vi har kunnat erbjuda högkvalitativ vård till patienter med bland annat stroke, hjärtsjukdomar, diabetes, blodsjukdomar, KOL och andningssvikt samt medicinska mag-tarm och leversjukdomar.

Vad gäller de medicinska mag-tarm och leversjukdomarna har all slutenvård vid Skaraborgs sjukhus varit förlagd till sjukhuset i Lidköping. Under samma tidsperiod har vi tyvärr tvingats se hur medicinkliniken vid sjukhuset i Skövde brutits ner och i vissa avseende närmast förintats på grund av mycket stora bemanningsproblem.

För att över huvud taget få verksamheten att fungera har man mer eller mindre kontinuerligt tvingats anlita stafettläkare för att klara den basala verksamheten inom ett flertal av de invärtesmedicinska specialiteterna. Att bygga en verksamhet på tillfälliga stafettläkare är både dyrt och i långa loppet destruktivt för en verksamhet.

Sjukvård är en komplex verksamhet under ständig förändring där vi för patienternas bästa vill ta till oss ny kunskap och nya metoder samtidigt som det behövs en stabilitet och långsiktighet för att vara framgångsrik.

I Lidköping har vi jämfört med många andra medicinkliniker i Sverige varit lyckligt lottade så till vida att vi haft våra tjänster besatta, vi har haft god tillströmning av unga läkare under utbildning (både för specialistutbildning och som AT-läkare), ja det är till och med så att vi har en ”kö” av unga läkare som vill komma till oss. Vad gäller specialister så är omsättningen mycket liten, vi som en gång börjat arbeta i Lidköping stannar gärna kvar och det borgar för god kontinuitet vilket för många patienter med svåra kroniska sjukdomar är oerhört viktigt.

För medicinskt sjuka patienter har vi en dygnet runt-öppen akutmottagning som ständigt står beredd att ta emot den som kommer med akuta behov. På akutmottagningen arbetar en medicinläkare, som oftast är en läkare under specialistutbildning, men det kan ibland också vara en AT-läkare under senare delen av sin AT-tjänstgöring, och till sitt stöd har de en specialistkompetent läkare som fungerar som så kallad bakjour och som alltid är tillgängligt per telefon och vid behov kan komma in till sjukhuset med kort varsel. Dessutom finns det en narkosläkare på plats på sjukhuset. De läkare som här i Lidköping fungerar som bakjouren har många års erfarenhet och har samlat på sig mycket kunskap.

Nu har den politiska majoriteten i regionen krävt att alla sjukhus ska hålla sin budget. Man har mer eller mindre ställt ultimatum och hotat med någon typ av tvångsförvaltning om sjukhusledningen inte klarar uppgiften.

I början av sommaren (!) kom därför ett första och inte tillräckligt väl genomarbetat sparförslag från Skas ledning vilket initialt inte godkändes av Skas styrelse. Efter omarbetning har det nu kommit ett nytt sparförslag som Sjukhusstyrelsen ska ta ställning till i augusti.

Detta innebär bland annat en kraftig platsneddragning med 21 av 63 medicinplatser i Lidköping samt överföring av flera av de medicinska subspecialiteterna från Lidköping till Skövde. Då kan vän av ordning ställa sig frågan: Hur tänkte man nu?

De invärtesmedicinska verksamheterna haltar i Skövde men fungerar i Lidköping, är det då klokt att riskera det som fungerar bra genom att bryta ner det och i stället satsa på den enhet som inte tycks funktionell? Vi är övertygande om att detta skulle missgynna invånarna i hela Skaraborg.Vilken företagsledare skulle satsa stort på en enhet som har stora personella problem och i stället strypa den enhet som är välfungerande?

Ännu mer obegripligt blir det då vi samtidigt som vi får information om dessa sparförslag nås av ryktet om att verksamhetschefen för medicinkliniken i Skövde just åkt på rekryteringsresa för att försöka locka utländska läkare till Skövde.

Magnus Peterson överläkare

Kardiolog och invärtesmedicinare i Lidköping sedan 28 år

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.