Debaclet i Sävare församling

Insändare
PUBLICERAD:
Det är med förvåning vi tagit del av att församlingen inte ska låta skolorna ha sin avslutning i kyrkan med hänvisning till skollagen.

Kyrkorådet har tagit ett enhälligt beslut efter att kyrkoherden inte lyckats komma överens med rektor. Vi förstår fullt ut kyrkoherden som uppenbarligen blivit avkrävd att visa sitt manus vilket visar att det saknas förtroende mellan kontrahenterna. Det är sådant som händer i livet men det allvarligaste är att kyrkorådet inte reagerat och satt ner foten utan hänvisar till skollagen. Var det inte en endaste som ställde sig frågan, hur klarar så många andra församlingar att hålla skolavslutningar, vad gör de annorlunda? Att sedan kyrkoherden ensam får gå ut och försvara beslutet, ett beslut som är till men för inte bara församlingen utan för hela Svenska Kyrkan, som det utvecklat sig, och därtill skadar vår kyrkoherde.

Det är kyrkorådet som handhar församlingens verksamhet och det är de som har ansvaret att lösa knutar om det kärvar till sig och det är, som tidigare nämnts sådant som händer, och det får man ta tag i och inte hänvisa till någon lagstiftning, i detta fall skollagen, som ingen sannolikt läst. Vad man däremot borde insett är Kristus sändningsbudskap.

Ska man värva församlingsmedlemmar så är skolavslutningarna ett gyllene tillfälle men då kan man inte börja med de tunga bitarna som trosbekännelse etc (vi vet inte vad prästen tänkt säga men vill exemplifiera) utan då får man missionera och försöka väcka intresse för sitt budskap bland eleverna, inte minst för att det är aktuellt med konfirmandundervisning inom några år. Kan man inte väcka intresset vid skolavslutningarna så blir det sannolikt svårare att få ungdomarna till konfirmatonen och man får tillgripa sådana grepp som förekommer på andra håll med konfirmationsundervisning som bygger på dataspel etc. Vart tar det personliga mötet vägen, det som bygger alla församlingar, det som bygger förtroenden och kittar samman.

Anneli Svensson

Rolf Larsson

Medlemmar i Sävare församling

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.