Hoppa till huvudinnehållet

Länsstyrelsen vill ha en bättre analys

Publicerad:
Reporter Martina Rask
Martina Rask
martina.rask@nlt.se

Länsstyrelsen saknar en analys över hur höghus i Liden kommer att påverka landskapsbilden och omgivande kulturmiljövärden.

Myndigheten ställer även kravet att undersökningar av föroreningar ska ske innan planen antas.

Platsen där Lidens blommor och trädgård tidigare låg är föremål för planändring. HSB har köpt marken och vill bygga tre höghus med 90 lägenheter. Lidköpings kommun jobbar just nu med en ny detaljplan för området och är inne i det skede där myndigheter och grannar får yttra sig om planförslaget.

En viktig part i processen är länsstyrelsen. Dess bedömning är vägledande för kommunerna. I det aktuella fallet får planförslaget flera ”tummen upp” av länsstyrelsen. Men myndigheten efterfrågar också viktiga kompletteringar för att kunna övertygas om att planen håller måttet.

Det som saknas är en sammanfattande beskrivning och analys av närområdets allmänna kulturmiljövärden, anser länsstyrelsen. Det handlar om byggnadsvolymer, placering, bebyggelsestruktur och om hur huskropparna ska förhålla sig till landskapsbilden.

Närområdet ser ut att ha en lantlig karaktär med småskalig bebyggelse, konstateras det i yttrandet. Planhandlingarna bör redovisa hur den nya bebyggelsen tar hänsyn till omgivningen.

– Vi har i första hand lyft fram frågan om hur kommunen tänkt sig anpassningen till landskapet. Hur kommer volymen på husen att matcha landskapet? Kommunen måste beakta och hantera den frågan på ett godtagbart sätt, säger Mehdi Vaziri, arkitekt på länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet.

Ett annat viktigt krav är att en fördjupad markundersökning ska göras på platsen där en handelsträdgård och butik funnits, innan en detaljplan antas.

Så här är beslutprocessen

Fram till den 15 april 2019 har det varit samråd angående Lidköpings kommuns förslag på detaljplan för Liden 2:4.

Myndigheter, kommunala instanser och närboende, så kallade sakägare, har fått tycka till om förslaget.

Nästa skede i processen innebär att kommunen ska bearbeta förslaget utefter yttrandena.

När det är klart ska kommunen återigen ställa ut handlingarna för synpunkter från allmänheter, organisationer och myndigheter av olika slag.

Detta skede kallas ”granskningsskede”.

Utifrån de inkomna synpunkterna upprättas ett så kallat utlåtande, där kommunen beslutar om hur man kommer att bebygga platsen.

De som under granskningsskedet framför synpunkter om detaljplanen och som kommunen väljer att inte tillmötesgå, får rätten att inom tre veckor efter antagandet av planen, överklagar kommunens beslut.

Artikeltaggar

Bostad och byggenLidköping

Så här jobbar NLT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.